U bent hier

Tijdskrediet

Met tijdskrediet kun je een tijdje volledig of gedeeltelijk stoppen met werken. Er zijn verschillende soorten tijdskrediet en natuurlijk zijn er ook voorwaarden. Opgepast, in de loop van 2017 worden verschillende aanpassingen doorgevoerd. 

Hieronder vind je alleen een algemeen beeld van het systeem. Om precies te weten welk tijdskrediet voor jou gepast is vraag je best uitleg aan een vakbondsafgevaardigde of in een vakbondskantoor. 

Welke soorten tijdskrediet bestaan er?

Je kunt tijdskrediet voltijds nemen, halftijds, of voor 1/5.

En dan moet je een onderscheid maken tussen drie soorten tijdskrediet.

 1. Het tijdskrediet zonder motief. Er zijn geen bijzondere redenen waarom je het krediet opneemt. Let op : deze vorm van tijdskrediet wordt afgeschaft in de loop van 2017.
 2. Het tijdskrediet met een bepaald motief. Je wilt tijd voor de opvoeding van je kind, of je wilt een ziek familielid verzorgen, of je wilt studeren. 
 3. Het tijdskrediet als landingsbaan, waarmee je het helemaal op het eind van je loopbaan wat kalmer aan gaat doen met een halftijdse of 4/5 opdracht.

Naast het tijdskrediet bestaan er ook nog thematische verloven (ook nog zorgverloven genoemd). Hier zijn drie mogelijkheden:

  • ouderschapsverlof voor kinderen onder 12 jaar,
  • zorgverlof om voor een ziek familielid in te staan,
  • of verlof voor palliatieve zorgen.

Zorgverlof komt bovenop het tijdskrediet met motief. Je kunt bijvoorbeeld eerst ouderschapsverlof nemen en daarna tijdskrediet om voor je kinderen te zorgen.

Hoe lang kun je tijdskrediet nemen?

Dat verschilt van soort tot soort.

 • Het tijdskrediet zonder motief kun je gedurende een periode van maximum 12 maanden voltijds equivalent opnemen (d.w.z. 12 maanden voltijds tijdskrediet, 24 maanden halftijds, …).
 • Daarbovenop kun je voor ten hoogste 3 jaar tijdskrediet met motief nemen. Voor de zorg voor zwaar zieke of gehandicapte kinderen gaat dat tot 4 jaar. Dit recht geldt niet proportioneel. De duur van 3 jaar of 4 jaar is dezelfde ongeacht de vorm van tijdskrediet.
 • Landingsbanen kun je vanaf 60 jaar nemen, als je 25 dienstjaren hebt.
 • In het zorgverlof komt het er in grote lijnen op neer dat je voor ouderschapsverlof 3 maanden per kind hebt, 4 maanden voor kinderen geboren vanaf 8 maart 2012. Voor de verzorging van een ziek familielid is dat 12 maanden. Voor palliatieve zorg is dat 2 maanden.

Zijn er voorwaarden om tijdskrediet te krijgen?

Ja die zijn er. En ook hier verschillen ze al naargelang het soort tijdskrediet. Zo moet je voor een tijdskrediet met motief 2 jaar anciënniteit hebben bij je werkgever.

In bedrijven met minder dan 10 werknemers moet de werkgever zijn akkoord geven voor tijdskrediet. In grotere bedrijven kan je tijdskrediet worden uitgesteld wanneer al meer dan 5% van het personeel van het systeem gebruik maakt.

Zorgverlof kan niet geweigerd worden. Hier geldt alleen als voorwaarde dat je de nodige bewijsstukken of attesten voorlegt.

En wat met het inkomen?

Je krijgt een vergoeding van de RVA. Die vergoeding hangt af van het soort tijdskrediet en van je persoonlijke situatie. Hoeveel jij krijgt in jouw geval is terug te vinden op de website van de RVA.