U bent hier

Vakantiegeld voor arbeiders

Vakantiegeld voor arbeiders, wat is daar speciaal aan?

Het vakantiegeld bestaat uit enkel en dubbel vakantiegeld. Enkel vakantiegeld is je normale loon dat je ook tijdens je vakantie krijgt, het dubbel vakantiegeld krijg je daar bovenop. Samengeteld krijg je bruto 15,38% van je loon van vorig jaar, berekend tegen 108%.

Je werkgever stort dat vakantiegeld in een vakantiekas. Het is die vakantiekas die jou in het voorjaar je vakantiegeld betaalt. De grootste en meest bekende vakantiekas is de RJV, de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, maar er is bijvoorbeeld ook het Vakantiefonds van de Bouw.

De brochure “Vakantie 2016” is beschikbaar op de website van de RJV, via de rubriek “Onze publicaties”.

Deze brochure bevat praktische informatie over volgende thema’s:

 1. Berekening vakantiegeld 2016;
 2. Spilbedrag brutoloon voor bepaling bedrijfsvoorheffingspercentage;
 3. Fictief dagloon;
 4. Beslag en overdracht;
 5. Vaststelling vakantieduur;
 6. Vakantierekening online;
 7. Betaling per overschrijving;
 8. Nieuwe bepalingen voor het vakantiegeld 2016.

De brochure uploaden.

Hoe het vakantiegeld ontvangen?

Om het vakantiegeld te ontvangen moet de arbeider het nummer van zijn zichtrekening meedelen aan de RJV of aan het vakantiefonds waarbij zijn werkgever is aangesloten.

Voor de rekeningen in België

De arbeider kan dit nummer op verschillende manieren meedelen aan het vakantiefonds.

Via elektronische weg
 • Voor arbeiders van wie de werkgever is aangesloten bij de RJV

Via de website www.RJV.be : « Mijn rekeningnummer meedelen »

 • Voor arbeiders van wie de werkgever is aangesloten bij een ander vakantiefonds dan de RJV

Via de website www.socialezekerheid.be :  “Mijn vakantierekening”, met elektronische identiteitskaart en een e-ID kaartlezer

Via “papieren weg”

Deze werkwijze geldt voor alle arbeiders, ongeacht het vakantiefonds waarbij de werkgever is aangesloten.

 • Ofwel via het versturen van een brief met vermelding “naam, voornaam, rijksregisternummer, zichtrekeningnummer » (te bezorgen aan de RJV of het vakantiefonds waarbij de werkgever is aangesloten);
 • Ofwel via het invullen en terugsturen van het aanvraagformulier voor bankoverschrijving aan het vakantiefonds. Dit formulier is beschikbaar op de website van de RJV, rubriek “Onze formulieren”, bij de bank of via de attestofoon (02 627 97 60 – keuze 2).
Voor de rekeningen in het buitenland

De werknemer moet :

 • het aanvraagformulier L76 voor een bankoverschrijving invullen. Dit formulier bevindt zich in de rubriek « Onze formulieren » van de website van de RJV;
 • de informatie laten valideren door zijn bank;
 • de documenten terugsturen naar de RJV of naar het vakantiefonds waarbij de werkgever is aangesloten.
Indien de arbeider geen zichtrekeningnummer heeft

In dit geval kan de arbeider het vakantiegeld via circulaire cheque ontvangen. Hij moet daarvoor een schriftelijke aanvraag indienen door zijn naam, voornaam, rijksregisternummer te vermelden, het document te ondertekenen en te dateren. Via de website van de RJV kan een modelbrief worden afgedrukt.

Deze brief moet teruggestuurd worden naar de RJV of naar het vakantiefonds waarbij de werkgever is aangesloten.

De aanvraag moet elk jaar hernieuwd worden vóór 31 maart!

De uitgiftekosten (momenteel €3) per cheque zijn ten laste van de werknemer.

Opmerking: indien de arbeider geen enkele stap ondernomen heeft, zal het vakantiegeld tijdelijk bij het vakantiefonds blijven! Het zal pas betaald kunnen worden, wanneer de arbeider één van de hierboven beschreven stappen ondernomen heeft.