U bent hier

Sectorale onderhandeling

donderdag 31 mei 2018, 14:30

Kersverse ouder? Dan kan het postnataal verlof in jouw sector je interesseren

We hebben met de werkgevers een akkoord bereikt over verlof voor pas bevallen moeders of kersverse vaders. Jammer genoeg waren de werkgevers niet bereid om te komen tot een ‘betaald’ postnataal verlof. Daarom willen we duidelijk stellen dat het hier over een ‘onbezoldigd’ postnataal verlof gaat.

Dit verlof komt dus bovenop het reeds bestaande moeder-of vaderschapsverlof. Het kan vooral  interessant zijn voor werknemers die (nog) geen recht hebben op ouderschapsverlof of tijdskrediet voor de zorg van het jonge kind (=verlofstelsels waarbij je wél een RVA-vergoeding krijgt). Meer info over tijdskrediet over thematisch verlof vind je hier op de website, of bij je lokaal kantoor van de Algemene Centrale - ABVV.

Wat? Onbezoldigd verlof met een duurtijd van 1 tot maximaal 12 maanden.

Voor wie? Voor alle kersverse ouders.

Wanneer aanvragen? Ten minste 1 maand vóór de start van het postnataal verlof. Het verlof moet ten laatste 1 jaar na de geboorte ingaan.

Hoe aanvragen? Je licht je werkgever schriftelijk in met vermelding van de duur van het postnataal verlof. Je bezorgt je werkgever een attest van geboorte vóór de aanvang van het postnataal verlof.

Wat als je je verlof vroeger wenst te beëindigen dan eerst voorzien?

Je kan hiervoor een schriftelijke vraag stellen aan je werkgever. De werkgever kan deze vraag maximum 1 maand uitstellen. Dus na maximum 1 maand kan je opnieuw aan de slag. Weet wel dat de rest van je postnataal verlof dan wel verloren gaat.

Kan je het postnataal verlof in een deeltijds regime opnemen?

Ja, dat kan! Dan kan je je verlof zelfs gedurende maximum 2 jaar spreiden. De afspraken omtrent het uurrooster worden dan in een bijlage aan de arbeidsovereenkomst gevoegd.

Meer info?

Lees meer in de CAO

Of kom gewoon eens bij ons langs in je afdeling!