“Hart boven Hard” en “Tout Autre Chose” tegen de besparingspolitiek

Soberheid, een woord dat al veel te lang en dagelijks weergalmt in onze oren. Doorheen de geschiedenis werd nochtans meermaals bewezen hoe ondoeltreffend dit beleid wel is. De burgers laten zich echter niet vangen en verzetten zich ertegen. Twee koepelverenigingen werden de afgelopen maanden in het leven geroepen om een koerswijziging te eisen. De Algemene Centrale – ABVV onderschrijft volmondig dit initiatief.

Soberheid, een woord dat al veel te lang en dagelijks weergalmt in onze oren. Dit beleid, waaraan rechts en Europa zo gehecht zijn, heeft al kwalijke gevolgen gehad. Sinds de vorming van de regering van rijken en werkgevers in België, wordt dit onrechtvaardig beleid nog aangescherpt.

Lonen, pensioenen, openbare diensten, cultuur, wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelingshulp, dat zijn de domeinen waarin de regering wil snoeien om de begroting in evenwicht te brengen.

Nochtans heeft de geschiedenis al meermaals bewezen dat dergelijke besparingen systematisch aan hun vermeende doel voorbijschieten.

Burgers verenigen zich tegen het soberheidsbeleid

De bevolking laat zich niet vangen. Burgerbewegingen komen samen om dit antisociaal en neoliberaal beleid te bestrijden. Hart boven Hard zette de eerste stap in Vlaanderen door het oprichten van een burgerlijke koepelvereniging tegen de drastische begrotingsmaatregelen van de Vlaamse regering. Enkele maanden later is Tout Autre Chose er langs Franstalige kant bijgekomen.

Deze koepels verenigen alle burgers die zich verzetten tegen het soberheidsbeleid, het inperken van rechten en vrijheden, de toename van ongelijkheden en het droogleggen van wetenschap en cultuur. Zij wensen alternatieven op te bouwen die gefocust zijn op de ontvoogding van het individu, respect voor het milieu en het versterken van de solidariteit.

Zoals zij zeggen: er moet dringend iets gedaan worden om wat er nog overblijft van onze vrijheden niet te laten verbrijzelen door die helse geldmachine. Doe mee met ons.

De Algemene Centrale – ABVV sluit zich aan bij het initiatief

Onze vakbond ondersteunt dit initiatief volmondig en sluit zich erbij aan. Zij ondersteunt ook alle acties gevoerd door de leden van Hart Boven Hard en Tout Autre Chose, zoals tijdens de algemene staking van 15 december, met hun fietstocht langs de pikketten in het Brussels Gewest of de actie tegen de uitsluitingen van de werklozen in het begin van het jaar.

Daarom moedigen wij onze militanten aan om deze bewegingen te ondersteunen en hun manifest te onderschrijven.

De actualiteit van Hart Boven Hard opvolgen

Zich aansluiten bij de beweging