Resultaten enquête telewerk - de nieuwe manier van werken wordt gesmaakt

Door de coronacrisis wordt sinds enkele maanden intensief van thuis uit gewerkt. In de toekomst zal dit waarschijnlijk regelmatiger gebeuren. Als ABVV Scheikunde en ABVV Petroleum wilden we door middel van een digitale enquête onder onze leden peilen naar de ervaringen met telewerk. Is de ervaring positief of zijn er ook negatieve facetten aan deze manier van werken?

 

Enkele vaststellingen:
  • 92% van de bedienden heeft tijdens de coronacrisis thuis gewerkt;
  • 75% werkt nog steeds minstens gedeeltelijk thuis;
  • Voor 2 bedienden op 3 was telewerk een nieuwe ervaring. Nooit eerder kreeg men de kans om thuis te werken.

95%

Minder stress, productiever

Het telewerk wordt positief ervaren. 95% van de werknemers wil op een structurele manier kunnen telewerken in de toekomst en dit minstens 1 dag per week. Meer dan de helft van de werknemers geeft aan dat men door te telewerken minder stress ervaart en men productiever is. Toch mogen we niet blind zijn voor het feit dat 1 op 3 werknemers aangeeft dat de werk-privé balans moeilijk is wat niet verrassend is als  je weet dat 4 op de 10 werknemers meer uren presteert dan op het werk zelf.

+1/2

 

Telewerk staat nog in de kinderschoenen

Telewerk werd door de coronacrisis plots ingevoerd in veel bedrijven. Door deze abrupt nieuwe manier van werken zijn een aantal zaken in veel ondernemingen niet goed geregeld. Meer dan 7 op de 10 werknemers geeft aan dat de werkgever geen aandacht heeft voor het ergonomische aspect bij telewerk, ook krijgt men zelden een telewerkvergoeding voor gemaakte kosten (telefonie, internet, energieverbruik).

7/10

Hier ligt een taak voor de sociale gesprekspartners uit de sector zodat telewerken een succesverhaal wordt. Een sectoraal kader voor telewerk waarin duidelijke afspraken worden gemaakt rond ergonomie, een onkostenvergoeding, arbeidstijd, … maar waarin ook aandacht gaat naar het welzijn van de werknemers dringt zich op.