Ernstige arbeidsongevallen stijgen, ABVV Scheikunde trekt aan de alarmbel!

Het rapport van Fedris over de arbeidsongevallen, voorgevallen in 2019, is openbaar gemaakt. ABVV Scheikunde zocht uit wat de evolutie van de arbeidsongevallen is in de sector.

Ernstige ongevallen in stijgende lijn

Meer dan 1 op de 2 arbeidsongevallen leidt tot een tijdelijke en permanente arbeidsongeschiktheid bij de betrokken werknemer en dat is vooral slecht nieuws voor 50-plussers. Uit het rapport blijkt dat deze categorie werknemers meer risico lopen op een zwaar arbeidsongeval in vergelijking met andere werknemers in het bedrijf. In hun geval gaan ongevallen vaker gepaard met een hogere kans op een blijvende invaliditeit.

1 op 3 van de werknemers in de scheikunde is 50+ en heeft dus een hoger risico om slachtoffer te worden van een arbeidsongeval met een permanente ongeschiktheid. En niet alleen in de scheikunde maar ook in de petroleumsector zien we een toename van ernstige arbeidsongevallen in 2019.

Uitzendkrachten lopen gevaar

Werknemers die in de scheikunde zijn tewerkgesteld met een interimcontract lopen verhoudingsgewijs meer risico op een arbeidsongeval dan andere werknemers.

  • Bij 22% van de arbeidsongevallen was een uitzendkracht in 2019 het slachtoffer terwijl zij 8% van de tewerkstelling in de sector uitmaken.
  • 1 werknemer met een interimcontract is overleden.

Boodschap aan de werkgevers: veiligheid is toch belangrijk voor alle werknemers, ongeacht hun statuut? We moeten lessen trekken uit deze alarmerende cijfers en de ernstige gevolgen voor de gezondheid.

Er zijn oplossingen

Voor ABVV Scheikunde is ieder ongeval er één teveel. Achter de droge weergave van de cijfers zitten mensen die levenslang slachtoffer zullen zijn van een arbeidsongeval.

Er zijn nochtans oplossingen om de cijfers te doen dalen. Enerzijds moeten meer ervaren werknemers specifieke aandacht krijgen binnen bedrijven: er moet rekening worden gehouden met het verband tussen het aantal arbeidsongevallen en de evolutie van de leeftijdspiramide. Anderzijds gaat preventie en bescherming op het werk alle werknemers, inclusief uitzendkrachten, gedurende hun hele loopbaan aan: voorkomen is beter dan genezen.

Om de scheikundebedrijven te ondersteunen bij hun inspanningen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, kunnen wij rekenen op het Demografiefonds.  Dit fonds adviseert en ondersteunt bedrijven die investeren in betere werkomstandigheden. Enkele voorbeelden: arbeidsduurvermindering, een betere indeling van ploegen- en nachtarbeid, ergonomische aanpassingen, het in dienst nemen van extra werknemers, peterschap, … . Voor meer info, raadpleeg onze pagina’s of de site van het demografiefonds.

Lees via deze link de getuigenissen van werknemers die het slachtoffer werden van een arbeidsongeval in de scheikunde.