De vakbonden vragen aan Minister Dermagne de invoering van een voortgezet gezondheidstoezicht

Gisteren werden de Antwerpse regionale secretarissen van ABVV Scheikunde en ACV BIE ontvangen bij federaal Minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne.

Ze  hebben daar nogmaals hun bekommernissen uitgesproken over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de huidige en ex-werknemers in het kader van de PFAS  problematiek. Eerder al deden ze dit in een zitting van de “PFOS-PFOA Onderzoekscommissie” van het Vlaams Parlement op 6 september.

Er werd in gemeenschappelijk vakbondsfront aan de minister gevraagd dat:

  • er  nu eindelijk werk wordt gemaakt van een voortgezet gezondheidstoezicht. Zowel de huidige als de ex-werknemers in de sector moeten hiervoor in aanmerking komen. Het Voortgezet gezondheidstoezicht is voorzien in de wetgeving voor werknemers die gedurende hun loopbaan worden blootgesteld aan chemische, fysische of biologische agentia. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat werknemers na het einde van de blootstelling kunnen blijven genieten van een toezicht op hun gezondheid.
  • er duidelijke normen en grenswaarden komen om een einde te stellen aan de discussie over welke waarden men hanteert om vast te stellen of er overschrijdingen zijn.
  • er een sociaal inspecteur/arbeidsarts wordt betrokken bij het verloop van alle gezondheids- en welzijnsaspecten. Hij/zij moet waar nodig ook adviezen geven aan de werknemersafgevaardigden en de werknemers bijstaan bij eventuele vermoedens van beroepsziekten.
  • de dienst toezicht en welzijn op het werk, de directie chemische risico’s en de directie toezicht op preventie van zware ongevallen zich actief opstellen bij de productie van de zogenaamde “forever chemicals”. Dit zijn synthetische chemische stoffen die niet biologisch afbreekbaar zijn.
  • er naast de biologische monitoringscampagne die sinds vorige week bij 3M is opgezet, met analyses in de Verenigde Staten, er eveneens een onafhankelijke campagne zou lopen en dit ook voor alle toekomstige monitoringscampagnes. De overheid moet hierbij nauw betrokken worden.