Virtueel congres IndustriALL Global Union

Het derde congres van IndustriALL Global Union “United for a Just Future”, dat oorspronkelijk in 2020 in Zuid-Afrika zou plaatsvinden, ging dit jaar op 14 en 15 september door. IndustriALL Global Union vertegenwoordigt 50 miljoen werknemers, 435 vakbondsorganisaties in de mijnbouw-, energie- en productiesector in 111 landen. Deze organisatie strijdt voor betere arbeidsomstandigheden en vakbondsrechten in de hele wereld.

En hoewel de coronapandemie een fysieke bijeenkomst verhinderde, toch was dit virtueel congres een schot in de roos. De debatten waren intens en het congres was ook een gelegenheid om de balans op te maken van de afgelopen 5 jaar en na te denken over toekomstige vakbondsacties.

Eerbetoon aan de strijd tegen de apartheid
Als inleiding van dit congres werd een eerbetoon gebracht aan de Zuid-Afrikaanse vakbonden en hun strijd tegen de apartheid (bekijk video South African unions and the struggle against apartheid hier). Zwarte arbeiders vonden in Zuid-Afrika hun collectieve macht via de vakbeweging.

Intense debatten
Tijdens deze twee dagen werden verschillende debatten gevoerd. Zo kwam een grotere vertegenwoordiging van vrouwen binnen de organisatie ter sprake, waar de meerderheid (82%) voor stemde. De bescherming van werknemers uit de textielsector kwam eveneens aan bod. Er wordt gelukkig vooruitgang geboekt hiervoor, maar nog steeds niet voldoende sinds de brand in Bangladesh in 2013. De gezondheid en veiligheid van de werknemers blijft een grote bezorgdheid. In dit opzicht wordt wel vooruitgang geboekt dankzij de ondertekening van globale kaderovereenkomsten, maar er moet nog meer aandacht worden geschonken aan multinationals.

Een andere uitdaging is de toename van de werkgelegenheid. Maar liefst 60% van de werknemers heeft geen socialezekerheidsdekking. Belangrijk hierbij is dat we de rechtvaardige transitie niet mogen vergeten. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt gezien de ontwikkelingskloof tussen de landen in de wereld.

Meer info hier.