Betoging 24 september tegen loonnormwet

We voeren een intersectorale strijd tegen de Wet van 1996. Deze wet verhindert namelijk dat er vrij onderhandeld kan worden over loonsverhogingen. Daarom moet deze wet veranderen. Zo niet, is er geen sociale rechtvaardigheid en geen respect voor de werknemers. We komen op straat om jouw centen en rechten te verdedigen.

Kom dus mee betogen!

WANNEER: vrijdag 24 september
WAAR: station Brussel Noord
TIJDSTIP: 10 uur 30

Download pamflet hier.

Daarnaast starten op 30 september de sectoronderhandelingen aangaande de loon- en arbeidsvoorwaarden in de petroleumsector voor de periode 2021-2022. Op 13 en 14 oktober zijn bijkomende onderhandelingsdagen voorzien.

De werkgevers moeten beseffen dat een aantal verwachtingen ingevuld moeten worden:

  • Vrije loononderhandelingen.
  • Degelijke eindeloopbaan- en tijdskredietregelingen.
  • Een halt dient toegeroepen te worden aan de bijkomende werkdruk, flexibiliteit enonderbezetting van de ploegen.