Onderhandelingen in de keramieksector

Vandaag zijn de onderhandelingen in de keramieksector begonnen.

We hebben als vakbond onze eisen voorgesteld. Ondanks de door de overheid opgelegde loonnorm (van 0,4%) eisen wij een substantiële verbetering van jullie lonen en arbeidsvoorwaarden. Bovendien moeten specifieke maatregelen voor oudere werknemers worden genomen om hun werklast te verlichten. 

We houden jullie op de hoogte.