15.000 ABVV-militanten in actie voor loonsverhoging

"Verander de loonnormwet", de oproep van zo'n 15.000 ABVV-militanten op 24 september in Brussel. Het ABVV wil een herziening van de Wet van 1996 om te kunnen onderhandelen over fatsoenlijke loonsverhogingen voor de werknemers!

"Steeds meer mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. En terwijl de bedrijfswinsten met 200% zijn gestegen in 20 jaar, zijn de lonen in die tijd slechts met 100% gestegen", aldus Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV.

Als de wet zo blijft, zal het ABVV niet naar de onderhandelingstafel gaan voor het IPA 2023-2024.