Onderhandelingen in de petroleumsector lopen vast

Als er aan patronale zijde een sectoraal akkoord gewenst is, zal er op 13 oktober 2021 met een ander mandaat moeten onderhandeld worden.

Willen de werkgevers van de petroleumsector een sectoraal akkoord?

Op 30 september 2021 zijn de onderhandelingen voor de petroleumsector aangevat. Na een eerste uitwisseling is gebleken dat we voor een aantal punten al in een patsituatie zijn terechtgekomen. Gezien deze situatie willen de vakbondsvertegenwoordigers de militanten van de sector informeren en hen reeds mobiliseren.

Download hier het pamflet voor meer info over het verloop van de sectorale onderhandelingen.