Als zelfs 6 cent te veel is...

De sectoronderhandelingen tussen de sociale partners in de bouw zijn volop aan de gang. Ondanks het feit dat bouwvakkers dagelijks het beste van zichzelf geven in vaak moeilijke omstandigheden, gunnen de werkgeversfederaties hen louter ‘peanuts’. Ondertussen vragen ze zich wel af waarom ze geen bouwvakkers vinden…

Voor de vakbonden uit de sector, ABVV BouwACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) en ACLVB, is het duidelijk. Bouwvakkers hebben recht op:

 • Meer koopkracht:
  • Een maximale loonsverhoging (6 cent per uur = 0,4%) vanaf 1 januari 2021
  • Een waardige coronapremie voor hun inzet
 • Meer vrije tijd:
  • Raak niet aan de rustdagen
  • Leefbare werkdagen
  • Mobiliteit = arbeidstijd
  • Een fatsoenlijke eindeloopbaan
 • Meer respect: de realiteit van de werf wordt ontkend! Er moeten o.a. dringend concrete maatregelen tegen sociale dumping genomen worden

Maandag 8 november is het moment van de waarheid. Als de werkgeversfederaties dan geen stappen vooruit zetten, gaan we over tot ACTIE!

Download pamflet.