Ontwerpakkoord 2021-2022 in de bouwsector

In de nacht van maandag 8 november op dinsdag 9 november hebben we een ontwerp van protocolakkoord bereikt! Het ontwerp zal eind november worden voorgelegd aan de militanten. De voornaamste punten uit dit ontwerp van protocolakkoord zijn:

Koopkracht:

 • Verhoging lonen met 0,4% vanaf 1/12/2021.
 • Eenmalige, bijkomende ecocheque van €130 (tegen 15/12/2021).
 • Een coronapremie van €300 als je minstens 1 dag in het 2de kwartaal van 2020 hebt gewerkt en nog in dienst bent bij je werkgever (tegen 15/12/2021). 
  Pas op! Als je bedrijf verlies gemaakt heeft, kan de premie beperkt worden tot €150. 

Verhoging van het aanvullend pensioen vanaf 1 januari 2023:

 • Van 0.25% naar 1.1% als je 0 tot 4 legitimatiekaarten hebt.
 • Van 0.45% naar 1.1% als je 5 tot 9 legitimatiekaarten hebt.

Eindeloopbaan:

 • Landingsbaan vanaf 55 jaar voor 1/5de en 1/2de tot 30/6/2023.
 • SWT: 
  • Verlenging van alle stelsels tot 30/6/2023.
  • Invoering van medisch SWT (58 jaar, 35 beroepsverleden en ernstig lichamelijk probleem) tot 30/6/2023.

Bestaanszekerheid:

 • Blijvende arbeidsongeschiktheid van meer dan 66%: 
  • Eenmalige tegemoetkoming: van €750 naar €800.
  • Bijkomende tegemoetkoming per kind ten laste: van €600 naar €650.
 • Dodelijk arbeidsongeval: 
  • Tegemoetkoming voor de weduwe(naar): van €6.000 naar €6.350.
  • Bijkomende tegemoetkoming per kind ten laste: van €920 naar €1.000.
 • Jaarlijkse vergoeding voor wezen: van €920 naar €1.000.
 • Vakantiegeld invaliden: van €540 naar €575.

Opleiding:

 • Verhoging vergoeding winteropleiding van €40 naar €55 per dag.
 • Verhoging vergoeding zaterdagopleiding van €50 naar €55 per dag.
 • Verhoging vergoeding avondopleiding naar €10 per uur.

Sociale dumping:

 • Veiligheidsopleiding:
  • Verplichte VCA voor alle personen die werken op een werf met een veiligheidscoördinator.
  • Voor de andere werven: een verplicht te volgen veiligheidspakket.
 • Problematiek veiligheidsverplichtingen ook voor zelfstandigen grondig onderzoeken. 
 • Evaluatie vorige afspraken om sociale dumping te bestrijden.

Onderzoek om de functieclassificatie en de loontoeslagen te moderniseren.

Asbest:

 • Asbestverwijderaars:
  • Verhoging van categorie II naar IIA: 
   • Na 1 jaar (als men een basisopleiding heeft gevolgd) EN
   • Na 2 positieve evaluaties op basis van een sectoraal standaardformulier.
  • Verhoging van categorie IIA naar III: 
   • Na 2 jaar EN
   • Na positieve evaluatie op basis van een sectoraal standaardformulier.
 • Asbestverwerkers: dezelfde loonvoorwaarden als de asbestverwijderaars.

Download pamflet hier.