Verkoren Maandag

Normaal vieren we begin januari samen Verkoren Maandag. Door de coronamaatregelen is dit voor 2022 helaas niet mogelijk.

WAAR KOMT VERKOREN MAANDAG VANDAAN?

De traditie van Verloren Maandag ontstond halfweg vorige eeuw, toen de vlasarbeiders de gewoonte aannamen om op maandag na driekoningen vrij te  nemen. Er werd die dag feest gevierd. De werkgevers spraken van ‘verloren maandag’ omdat het verloren moeite was om te vragen die dag toch te werken. Naderhand werd het een traditie in de hele textielindustrie.

De afgelopen jaren hebben we deze traditie in stand  gehouden binnen de Algemene Centrale. Verkoren maandag was een  gezellig samenzijn, een gelegenheid om elkaar te ontmoeten, een debat te volgen,  interessante sprekers aan het woord te laten en onze sectoren in de kijker te zetten. 

DURVEN VERNIEUWEN

Het voorbije jaar hebben we de tijd genomen om het feest van 'Verkoren Maandag' te evalueren. Het is duidelijk dat we klaar zijn voor iets nieuws. Een nieuwe invulling met de focus op het bijbrengen van kennis,  het uitwisselen van ervaringen, ons durven verdiepen in bepaalde thema’s, uitdagingen aangaan, contacten leggen, … kortom, inspiratie genoeg.

We hopen om er in ieder geval, van zodra het kan, samen met jullie een leuke beleving van te maken!