Dienstencheques - De grote schoonmaak is begonnen!

Er is nog steeds geen sprake van vooruitgang wat het nieuw sectorakkoord in de dienstencheques betreft. De onderhandelingen zitten muurvast. Het probleem? De werkgevers weigeren om met extra geld over de brug te komen, zodat er o.a. sprake kan zijn van een correcte terugbetaling van de vervoersonkosten. Wij vinden het onaanvaardbaar dat de huishoudhulpen moeten betalen om te werken, terwijl sommige bedrijven grote winsten maken. ’t Is tijd voor de grote schoonmaak!

Sinds 15 jaar laat het stelsel van de dienstencheques huishoudhulpen toe een statuut als werknemer te hebben, en hebben ze kwaliteitsvolle contracten en toegang tot de sociale zekerheid. Echter worden ze anno 2022 nog steeds als tweederangs-werknemers beschouwd. Zo worden de verplaatsingen tussen twee klanten niet als arbeidstijd betaald (in andere sectoren is dat wel zo), betalen deze werknemers voornamelijk zelf hun verplaatsingskosten en betalen ze -daarenboven- ook nog eens de parkeerkosten. Concreet betekent dit dat de huishoudhulpen zo’n 10 % van hun inkomen “besteden” aan verplaatsingskosten.

Onaanvaardbaar

De brandstofprijzen stijgen. De energieprijzen stijgen. De consumptieprijzen stijgen. De commerciële bedrijven weigeren om met extra geld over de brug te komen, ondanks het feit dat ze voor ongeveer 70 % gesubsidieerd worden met publieke middelen. Ze sluizen de winsten door naar o.a. aandeelhouders. En dat vinden wij écht onaanvaardbaar.

Grote schoonmaak

Willen de werkgevers niet horen? Dan zullen ze moeten voelen! De grote schoonmaak van de dienstenchequebedrijven is begonnen in gemeenschappelijk vakbondsfront. Vandaag waren we bij Tempo-Team. Dit bedrijf heeft de afgelopen vijf jaar een winst van 6 miljoen euro gerealiseerd. Daarbij heeft het zo’n 37 miljoen euro aan reserves. Tempo-Team is ook een prominent lid van FEDERGON. Het feit dat zij geen gebruik willen maken van hun winsten/reserves om de huishoudhulpen betere verplaatsingskosten uit te betalen, is verbluffend.

Tijdens de grote schoonmaak willen wij er samen met de huishoudhulpen voor zorgen dat dit verandert. De huishoudhulpen verdienen meer respect, een degelijk loon en goede arbeidsvoorwaarden! We herinneren er graag aan dat het overheidsgeld moet dienen voor de huishoudhulpen en niet voor de aandeelhouders.

Betalen om te gaan werken? Het is gedaan!