Een fusie van de paritaire comités? In de petroleumsector is het een feit

Sinds 1 april 2023 zijn de paritaire comités van de arbeiders en de bedienden van de petroleumsector gefusioneerd. Alle werknemers zijn vanaf nu verenigd onder hetzelfde dak. In het kader van de modernisering van het sociaal overleg toont de sector de weg en wordt de basis gelegd om in de toekomst de verschillen tussen werknemers verder weg te werken.

"Voorheen vielen de arbeiders onder de bevoegdheid van het paritair comité 117 en de bedienden onder het paritair comité 211. We brengen ze nu samen in hetzelfde orgaan om het sociaal overleg te versterken, ongeacht de verschillen in statuut tussen de werknemers ", zegt Andrea Della Vecchia van ABVV Petroleum.

De fusie van de paritaire comités is ook het resultaat van tweeënhalf jaar werk: inventarisatie van de bestaande overeenkomsten, analyse van de gevolgen, redactie van teksten, … Naast de motivatie en de vastberadenheid van de sociale gesprekspartners is het succes van de fusie ook het resultaat van een vruchtbare samenwerking met de voorzitter van het paritair comité, Sophie Rosman, en de diensten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Het zal de sector ook zichtbaarder maken voor werknemers, werkgevers en sociaal secretariaten. "Het is een proces dat de administratieve procedures vereenvoudigt. We zullen ons niet langer de vraag moeten stellen: bij welk paritair comité hoort een arbeider of een bediende?”, verduidelijkt Eric Decoo van ACLVB.

Concreet vallen alle werknemers van de petroleumsector nu onder het paritair comité 211. “Alle bestaande akkoorden blijven behouden, maar de muur tussen beide statuten wordt eindelijk gesloopt. Natuurlijk is met deze éénmaking het werk niet af”, benadrukt Marian Willekens van ACVBIE. 

“De éénmaking van de paritaire comités maakt nu dat vakbonden de werknemers in hetzelfde orgaan en met één stem kunnen vertegenwoordigen”, vervolledigt Jean-Marc Lepied van CNE.

De vakbonden zijn zich ervan bewust dat er nog werk aan de winkel is, maar de weg richting één statuut is ingeslagen. Men is ervan overtuigd dat de éénmaking een noodzakelijke stap is om binnen ons sociaal overlegmodel de verschillen tussen de twee statuten volledig te kunnen wegwerken in de toekomst.
 

Perbericht - Vakbondsfront - 3 april 2023