Solidariteit met de werknemers van Dow in Seneffe en Tertre

Solidariteitsmotie voor de werknemers van Dow in Seneffe en Tertre

Vakcommissie ABVV Scheikunde van 29 maart 2023

Op donderdag 16 maart kondigden de directies van Dow Corning (Seneffe) en Polyol (Tertre), tijdens buitengewone ondernemingsraden, aan dat ze 38 werknemers willen ontslaan.

Deze mededeling volgt op de aankondiging, begin 2023, van de internationale groep Dow dat het zijn kosten met 1 miljard dollar wil verminderen als gevolg van de resultaten die in het vierde kwartaal 2022 minder goed waren dan verwacht (ten opzichte van 2021).

Van dit bedrag van 1 miljard dollar wil Dow zijn kosten voor grondstoffen, voorraden, … met 500 miljoen dollar verlagen. De resterende 500 miljoen dollar zou gevonden moeten worden in de loonmassa door het schrappen van bijna 2.000 banen, hoofdzakelijk in Europa.

De afdelingen Mons Borinage en Centre van de Algemene Centrale – ABVV zijn met verstomming geslagen door deze aankondiging betreffende de ondernemingen  Polyol en Dow Silicones Belgium. Dit zijn inderdaad performante, flexibele ondernemingen die zeer specifieke scheikundige producten vervaardigen. Hoog gekwalificeerd en ervaren personeel presteert er dagelijks in het kader van een Seveso-site.

We betreuren deze aankondiging die niet inspeelt op de noodzaak om een bedrijf in moeilijkheden te redden, maar wel de aandeelhouders van de Dow-groep wil geruststellen door werknemers te offeren op het altaar van het ongebreideld kapitalisme.

We merken op dat fase 1 van de Wet Renault enkel bij Polyol in Tertre is opgestart. Bij Dow Silicones Belgium in Seneffe is hiervan geen sprake en zullen de onderhandelingen snel kunnen beginnen.

De afdeling Mons Borinage van de Algemene Centrale – ABVV stelt vanaf nu alles in het werk om alternatieven voor deze aankondiging naar voren te schuiven en zo drastisch de “naakte” ontslagen te beperken.

Deze regio’s die in het verleden al hard werden getroffen door bedrijfssluitingen en herstructureringsplannen zien hoe hun scheikundige nijverheid, een hoogwaardige nijverheid, in haar diepste kern wordt getroffen.

De vakcommissie ABVV Scheikunde betuigt haar solidariteit t.o.v. de getroffen werknemers en militanten. Samen staan we sterk!