Verplaatsingskosten

Je hebt recht op verplaatsingsvergoeding voor alle verplaatsingen (dus zowel woonplaats-klant als klant-klant) en voor alle vervoersmiddelen en dit vanaf 1 kilometer.

Van je woonplaats naar klant / van klant naar je woonplaats:

  • Wie zich met zijn eigen vervoermiddel of het openbaar vervoer verplaatst, krijgt een tussenkomst per gepresteerde dag, gelijk aan 1/5de van de tussenkomst in de kost van een wekelijkse treinkaart voor dezelfde afstand. Deze bedragen worden geïndexeerd aan de hand van de gezondheidsindex. (Zie tabel voor verplaatsingsvergoedingen).
  • Voor verplaatsingen met de fiets bedraagt de tussenkomst €0,23 per km.

Tussen 2 klanten:

Verplaatsingen met de trein en ander openbaar vervoer worden voor 100% terugbetaald.

Wie zich met zijn eigen vervoermiddel verplaatst, heeft recht op €0,13/km , indien minder dan 15 km tussen 2 klanten; en €0,15/km, indien meer dan 15 km tussen 2 klanten.

Voor verplaatsingen met de fiets bedraagt de tussenkomst €0,23 per km.

In opdracht van de klant bij boodschappen:

Er wordt een verplaatsingsvergoeding toegekend voor alle vervoersmiddelen vanaf een minimale afstand van 1 km. Verplaatsingen met de trein en ander openbaar vervoer worden voor 100% terugbetaald.

Wie zich met zijn eigen vervoermiddel verplaatst, heeft recht op €0,2156/km.

Voor verplaatsingen met de fiets bedraagt de tussenkomst €0,23/km.