Eindejaarspremie

Eindejaarspremie

Een jaarlijkse premie gelijk aan het maandloon betaald aan de bedienden indien minimum 6 maand anciënniteit.

Betaald hetzij bij het indienen van de maatschappelijke rekeningen, hetzij op het einde van het burgerlijk jaar, dit wil zeggen in de maand december.