Premie voor arbeiders die een langdurige opleiding beëindigen

Er wordt een premie voorzien voor de werklieden en werkzoekenden die een, door de sector, erkende opleiding op lange termijn hebben beëindigd en die ten minste 6 maanden tewerkgesteld worden in een onderneming die behoort tot de sector.

Deze premie bedraagt € 256 per schijf van 160 uren vorming en zal door het Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel toegekend worden voor opleidingen van minimum 160 uren.

Het bedrag van de premie is maximum € 768 per werknemer.