Vergoeding voor dodelijk arbeidsongeval

Een vergoeding van € 2.555,30 (bedrag vanaf 1 juli 2019) wordt uitbetaald aan de echtgeno(o)t(e) van een werknemer die het slachtoffer is geworden van een dodelijk arbeidsongeval.