Vergoedingen bestaanszekerheid

Deze uitkeringen worden door je plaatselijk vakbondsafdeling, of rechtstreeks door het Fonds voor Bestaanszekerheid uitbetaald.