Loonsindexering

Alle lonen en de ARAB vergoeding worden 4 keer per jaar geïndexeerd: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. De aangepaste lonen blijven van toepassing gedurende het hele kwartaal. Een eventuele negatieve indexering wordt niet toegepast.

Meer informatie