Klein verlet

Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Dit zijn de meest voorkomende. De volledige lijst kan je bekomen bij je vakbondsafgevaardigde of bij je plaatselijke afdeling.

Gebeurtenis

Aantal dagen

   

Huwelijk van de arbeider

2 dagen (door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of in de daaropvolgende week).

 

Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot (of van de samenwonende) (*), van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, van de vader, de moeder, de schoonvader, de stiefvader, van de schoonmoeder, de stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer.

1 dag, de dag van het huwelijk.

Vaderschapsverlof of geboorteverlof voor co-ouder (**)

10 dagen door de werknemer te kiezen binnen 4 maanden vanaf de bevalling. De eerste 3 dagen worden betaald door de werkgever, de andere 7 door de mutualiteit.

Adoptieverlof

6 weken voor een kind jonger dan 3 jaar

4 weken voor een kind tussen 3 en 8 jaar oud.

Overlijden van de echtgenoot (of samenwonende (*) van een kind van de werknemer of zijn echtgenoot. (of van de samenwonende)(*), van de vader, de moeder, de schoonvader, de stiefvader, de schoonmoeder of de stiefmoeder van de werknemer.

3 dagen naar keuze in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

Overlijden van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, van de (over) grootvader, van de (over) grootmoeder, een (achter)kleinkind, een schoonzoon of een schoondochter die niet bij de werknemer inwoont.(***)

De dag van de begrafenis.

Plechtige communie of deelname aan het feest van de vrijzinnige jeugd van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot(ote) (of van de samenwonende)(*)

De dag van de gebeurtenis, indien die samenvalt met een inactiviteitsdag een dag in de week van de gebeurtenis of in de hierop volgende week.

Bijzitter stembureau

De nodige tijd.

Deelneming aan een jury of oproeping als getuige.

De nodige tijd met maximaal 5 dagen.

(*) Samenwonenden worden gelijkgesteld met echtgenoten, de bewijsstukken moeten aan de werkgever overgemaakt worden.

(**) Niet met moederschapsverlof te verwarren.

(***) Schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder van de echtgenoot/echtgenote zijn gelijkgesteld met de schoonbroer, schoonzuster, grootvader en grootmoeder van de werknemer.