Protocolakkoord houtsector 2021 - 2022 (PC 125.01-02-03)

Dankzij het syndicaal werk is er een protocolakkoord in de houtsector.
Download ons document en lees de verbeteringen voor koopkracht, bestaanszekerheid, syndicale premie, familiaal verlof, mobiliteit,...