Voorstelling

Voor de ganse sector, dit zijn de beschutte en sociale werkplaatsen samen, spreken we vanaf 1 januari 2019 van ‘maatwerkbedrijven’.

De beschutte werkplaatsen worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Samen met een aantal andere sectoren vormen ze de Vlaamse
social profit
. De loon- en arbeidsvoorwaarden in deze sectoren worden vastgelegd in het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA).

Het zesde Vlaams Intersectoraal akkoord (VIA) geldt voor de periode 2021 tot en met 2025 in de private social profitsectoren die onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering vallen.

Toch nog beschutte en sociale werkplaatsen?

Op 1 januari 2019 zijn de beschutte en sociale werkplaatsen ‘maatwerkbedrijven’ geworden.

Maar voor de loon-en arbeidsvoorwaarden blijven er voorlopig nog steeds verschillen bestaan tussen beschutte en sociale werkplaatsen.

Vanaf 1 januari 2019 vertegenwoordigt De Algemene Centrale – ABVV ook de bedienden in de sector Maatwerk.

Zo is één vakcentrale bevoegd voor alle werknemers in één sector.

Door alle werknemers uit een sector te verenigen staan we sterker. Arbeiders, bedienden, technici en kaderleden: samen voor de toekomst.

Onze dienstverlening en jouw vertegenwoordiging worden dus versterkt, omdat we die nog beter en efficiënter kunnen organiseren.

Iedereen kan dus steeds terecht in het regionale kantoor en bij de secretarissen.