Werken buiten de werkplaats : enclaves

Werknemers uit de beschutte en sociale werkplaatsen kunnen in een andere onderneming tewerkgesteld worden. Dit noemen we enclaves. Het werken in enclaves is aan strikte regels gebonden. De werknemer blijft steeds onder het gezag en toezicht van zijn werkgever, namelijk de beschutte werkplaats. Concreet betekent dit dat er altijd iemand van de omkadering moet aanwezig zijn.

De werkgever moet de vakbondsvertegenwoordiging uitgebreid informeren over de enclaves en de vakbondsvertegenwoordigers hebben het recht hierop controle uit te oefenen.

Informatieformulier moet steeds voorzien worden:
  1. de volledige identiteit van de klant;
  2. de voorziene duur van het contract;
  3. een algemene omschrijving van het werk met vermelding van de eventuele bijkomende risico’s verbonden aan de uitoefening ervan;
  4. de plaats waar het werk wordt uitgevoerd;
  5. het aantal voorziene werknemers van de werkgever die worden tewerkgesteld;
  6. de afspraak met de klant dat de voorwaarden inzake veiligheid en gezondheid worden gerespecteerd, alsmede de toepassing van deze CAO;
  7. de waarborg van structurele werkvloerbegeleiding (zoals bij de eigen werkgever gebeurt) door gekwalificeerde doelgroepbegeleiders, verbonden door een arbeidsovereenkomst met de werkgever;
  8. de geldende arbeidstijden en arbeidsregimes;
  9. afspraken over verplaatsingen.