Indexering

De minimumlonen en de werkelijk uitbetaalde lonen worden regelmatig aangepast aan de stijging van de prijzen. Telkens wanneer de indexgrens wordt overschreden, stijgen de lonen de volgende maand met 2%.

De andere lonen (o.a. van de omkadering) worden pas een maand later verhoogd met 2%.