Eindejaarspremie (BW)

De eindejaarspremie voor de arbeiders (doelgroepwerknemers) wordt uitbetaald in de maand december en uiterlijk vóór 20 december. Een voorschot wordt reeds betaald in september.

Het bedrag van de eindejaarspremie komt overeen met 164,67 x individueel bruto uurloon.

 

Voor het omkaderingspersoneel (arbeiders en bedienden) is er de zogenaamde Septemberpremie.

De septemberpremie wordt voorhoogd voor de lonen in categorie 2 tot 5:

  • Vanaf 2021
  • een vast geïndexeerd bedrag van 1297,92 euro
  • een variabel gedeelte van 2,33% van het brutojaarloon
  • Vanaf 2023: een loonsverhoging die geïntegreerd zal worden in de nieuwe functieclassificatie. Het bedrag moet nog bepaald worden.
  • Vb. loon € 2.000: huidige bedrag = 1.065,81 en nieuw bedrag = 1.857,12 (serieuze verbetering voor de laagste lonen)
    Loon € 3.000: huidig = 1.765,41 en nieuw = 2.136,72

 

Via deze verbetering zetten de laagste lonen bij de omkadering de grootste stap voorwaarts.

Wanneer de nieuwe functieclassificatie IFIC wordt ingevoerd, dan zullen deze premies geïntegreerd worden in de nieuwe lonen.

Het omkaderingspersoneel krijgt ook een 13de maand uitbetaald in december.