Eindejaarspremie (SW)

De eindejaarspremie voor de arbeiders (doelgroepwerknemers) wordt uitbetaald in de maand december. Een voorschot wordt reeds betaald in september.

Het bedrag van de eindejaarspremie komt overeen met 100% van het bruto-maandloon.

Het individueel bruto uurloon is dat van de maand juli.  

 

Voor het omkaderingspersoneel (arbeiders en bedienden) is er een jaarlijkse premie.

Er wordt een nieuwe jaarlijkse premie voor omkaderingspersoneel ingevoerd, betaald in september.

Deze zal gelden voor categorie 3 tot 5:

  • Vanaf 2021: jaarlijkse premie van 513,17 euro
  • Vanaf 2023: een loonsverhoging die geïntegreerd zal worden in de nieuwe functieclassificatie. Het bedrag moet nog bepaald worden.

 

Via deze verbetering zetten de laagste lonen bij de omkadering de grootste stap voorwaarts.

Wanneer de nieuwe functieclassificatie IFIC wordt ingevoerd, dan zullen deze premies geïntegreerd worden in de nieuwe lonen.

Het omkaderingspersoneel krijgt ook een 13de maand uitbetaald in december.