Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven.

Reden van het klein verlet  Hoeveel dagen klein verlet
Huwelijk van de werknemer. Twee dagen binnen de week, of tijdens de volgende week.
Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot; of van de wettelijk samenwonende, van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, van de vader, de moeder, de schoonvader, de stiefvader, van de schoonmoeder, de stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer De dag van het huwelijk.
Geboorte van een kind van de werknemer indien de afstamming van het kind vaststaat Tien dagen binnen de 4 maanden na de bevalling.

Overlijden van de echtgenoot of echtgenote; of van de wettelijk samenwonende, van een kind van de werknemer of zijn echtgeno(o)t(e); of van de wettelijk samenwonende, van de vader, de moeder, de schoonvader, de stiefvader, de schoonmoeder, de stiefmoeder van de werknemer

3 dagen naar keuze in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
Overlijden van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, van de grootvader, van de grootmoeder, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een kleinkind, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of van een schoondochter die bij de werknemer inwonen 2 dagen naar keuze in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
Overlijden van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, van de grootvader, van de grootmoeder, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, een kleinkind, van een achterkleinkind, een schoonzoon of een schoondochter die niet bij de werknemer inwonen De dag van de begrafenis
Plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot; of van de wettelijk samenwonende De dag van de plechtigheid of een gewone activiteitsdag onmiddellijk voor of na de gebeurtenis indien die samenvalt met een zondag, een feestdag of een dag waarop gewoonlijk niet gewerkt wordt
Deelname van een kind van de werknemer aan het feest van de vrijzinnige jeugd wanneer dit feest plaatsheeft De dag van het feest of een gewone activiteitsdag onmiddellijk voor of na de gebeurtenis indien die samenvalt met een zondag, een feestdag of een dag waarop gewoonlijk niet gewerkt wordt