Vrijstelling van arbeidsprestaties (VAP) : bijkomende vakantiedagen voor oudere werknemers

VAP-dagen (=rimpeldagen) vanaf 2019:

Vanaf  
35 jaar

5 dagen

45 jaar 7 dagen
55 jaar 9 dagen
58 jaar 10 dagen