De werkgevers weigeren om tot een sectoraal akkoord te komen – STAKING start 15 november

Op 2 november kwamen de sectorale onderhandelaars opnieuw samen op vraag van de werkgevers die beweerden ditmaal over een breder mandaat te beschikken. Nochtans bleek dit niet uit hun ultieme voorstel rond koopkracht.

➢ De werkgevers blijven elke vorm van bruto loonsverhoging voor 2021 weigeren.
➢ De terugwerkende kracht blijft een essentieel onderdeel van een sectoraal akkoord.
➢ Voor 2022 is slechts een minimale koopkrachtverhoging van 0,4% bespreekbaar.

Ondertussen blijven een aantal essentiële verwachtingen van de werknemers dode letter:
• Einde loopbaan (SWT/landingsbaan en tijdskrediet),
• Humanisering shift en aanpak werkdruk,
• Werkzekerheid,
• Telewerk,
• Mobiliteit
• Medisch toezicht,
• Vorming
• Syndicale premie bedienden.

De werknemers verdienen waardering voor hun inspanningen tijdens corona. Een beperkte, voorwaardelijke coronapremie van 200 euro is hierop geen antwoord. De houding van de werkgevers is OLIE OP HET VUUR.
Dus blijft de sectorale stakingsaanzegging lopen en gaat de sectorale staking start 15 november 2021.