Onderhandelingen in de petroleumsector lopen vast

Op 30 september 2021 zijn de onderhandelingen voor de petroleumsector aangevat. Na een eerste uitwisseling is gebleken dat we voor een aantal punten al in een patsituatie zijn terechtgekomen. Gezien deze situatie willen de vakbondsvertegenwoordigers de militanten van de sector informeren en hen reeds mobiliseren.