Jaarlijkse premie

In juni wordt er een premie van €250 bruto uitbetaald, deze wordt jaarlijks geïndexeerd.

Je hebt dit jaar recht op een premie van €267,64 bruto.

  • Referteperiode: juni 2020 tot mei 2021.
  • Berekening op basis van effectieve en gelijkgestelde werkdagen.
  • Als je deeltijds werkt, heb je recht op een evenredige premie volgens je arbeidsregime.
  • Wanneer je het bedrijf verlaat of ontslagen wordt tijdens de referteperiode, heb je recht op een bedrag pro rata.

Opmerking: op ondernemingsvlak kan dit voordeel omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel.

 

Meer informatie