Eindeloopbaan

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT of het vroegere brugpensioen)

Tot 30 juni 2023 kan je in de sector textielverzorging gebruik maken van de volgende regelingen:

 • SWT 62 jaar (algemeen stelsel, cao 17) mits een loopbaan van:
  • voor mannen: 40 jaar,
  • voor vrouwen: 37 jaar (in 2021), 38 jaar (in 2022) en 39 jaar (in 2023).
 • SWT 60 jaar na 40 jaar loopbaan,
 • SWT 60 jaar nachtarbeid of zwaar beroep (33 jaar beroepsverleden),
 • SWT 60 jaar zware beroepen (35 jaar beroepsverleden).

 

Tijdskrediet eindeloopbaan (= landingsbanen)

In de textielverzorging kunnen werknemers:

 • met een lange loopbaan (35 jaar),
 • of die een zwaar beroep hebben uitgeoefend,
 • of uit een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden (mits ondernemings-cao) komen

met een recht op een onderbrekingsuitkering,

 • vanaf 55 jaar hun arbeidsprestaties met 1/5de verminderen,
 • vanaf 55 jaar hun arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking verminderen.