Betaald verlof, mogelijk zelfs in het eerste werk jaar

Het recht op betaald verlof wordt toegekend op basis van het aantal werkdagen gepresteerd in het voorgaande jaar. Wat voor werknemers die hun loopbaan beginnen of senioren die het werk weer hervatten na een onderbreking?

Het recht op betaald verlof wordt toegekend op basis van het aantal werkdagen gepresteerd in het voorgaande jaar. Wat voor werknemers die hun loopbaan beginnen of senioren die het werk weer hervatten na een onderbreking? In dergelijke situaties, zijn er mogelijkheden om van een paar rust dagen te genieten.

Voor werknemers die in 2018 niet of niet het hele jaar gewerkt hebben, bestaan  er een aantal systemen om in 2019 toch enkele (extra) vakantiedagen te kunnen nemen.

Aanvullende vakantie

Wie zijn eerste job in België heeft of die hervat na een periode van werkloosheid, kan via het systeem van de aanvullende of Europese vakantie toch een aantal (extra) betaalde vakantie-dagen nemen. 

Let op! Het gaat om een voorschot op je dubbele vakantiegeld voor het volgende jaar. Meer info

Jeugdvakantie

Jongeren die in de loop van 2018 de school verlieten, kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op jeugdvakantie-uitkeringen en aanvullende vakantiedagen. Meer info

Seniorvakantie

De regeling ‘seniorvakantie’ is van toepassing op de werknemers die het werk hernemen na een periode van inactiviteit en geen recht of onvolledige rechten hebben op jaarlijkse vakantie. Meer info