Ben je tijdelijk werkloos? Plan nog snel dit jaar je resterende verlofdagen in!

Je bent tijdelijk werkloos en je hebt daardoor nog geen gelegenheid gehad om al je verlofdagen van dit jaar in te plannen? Vergeet niet om je saldo aan wettelijke verlofdagen uit te putten vóór 31 december 2020. Want daarna zouden je verlofdagen weleens onherroepelijk verloren kunnen gaan.

De nieuwe gedeeltelijke lockdown heeft sommige werknemers opnieuw de tijdelijke werkloosheid ingeduwd. Deze situatie zou deze werknemers weleens ertoe kunnen verleiden om hun verlofdagen op te sparen. Echter, dit is geen goed plan. De wet schrijft voor dat de werknemers hun verlof opnemen vóór het einde van het lopende jaar, zonder meer. Zo niet gaan deze wettelijke verlofdagen definitief verlopen. Als werknemer in tijdelijke werkloosheid, als je geen verlofdagen neemt, krijg je ook geen tijdelijke werkloosheidsuitkering voor de dagen die je nog resten. Deze uitgespaarde wettelijke verlofdagen worden dus als het ware door de RVA afgetrokken van je uitkering in december.

De RVA heeft de werkgevers onlangs een brief gestuurd om hen te herinneren aan de verplichting hun werknemers de mogelijkheid te bieden al hun verlofdagen in te plannen voor het einde van het jaar. Zelfs als deze werknemers tijdelijk werkloos zijn. Werkgevers kunnen hun werknemers onder meer een overzicht toesturen van hun verlofsaldo van 2020 en hen daarbij vragen het resterend saldo vóór 31 december op te nemen. Werkgevers kunnen er zich met andere woorden niet op beroepen niet op de hoogte te zijn als er zich problemen voordoen!

Indien u in dat geval zit waarbij nog een aantal verlofdagen ingepland dienen te worden, neem dan zo snel mogelijk contact op met je werkgever opdat je verlofdagen opgenomen kunnen worden.

Heb je vragen of doen er zich problemen voor, aarzel niet om contact op te nemen met je delegee of je lokale afdeling.

Meer informatie over de jaarlijkse vakantie vind je hier.