Arbeidsongevallen in de bouwsector: er is nog werk aan de winkel!

Ter gelegenheid van de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk uitte de Confederatie Bouw gisteren zijn tevredenheid over het feit dat het aantal arbeidsongevallen in de bouwsector met ten minste één dag arbeidsongeschiktheid, tussen 2014 en 2019, met 14,2% was gedaald. Deze cijfers zijn gebaseerd op het rapport van FEDRIS, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s.

ABVV Bouw is blij om vast te stellen dat de werkgevers begaan zijn met de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers. De realiteit op het terrein dwingt ons echter tot minder enthousiasme.

Onze contacten op het terrein melden ons dat steeds meer werknemers geen aangifte doen van hun arbeidsongeval, hetzij omdat het ongeval niet ernstig lijkt, hetzij omdat de werkgever hen ontmoedigt dit te doen.

Een ander element waarmee we rekening moeten houden, is de houding van de verzekeringsmaatschappijen: ze hebben de neiging bepaalde ongevallen te weigeren (onder andere ongevallen op weg naar het werk), ze starten onderzoeken om uiteindelijk de verklaring van het slachtoffer in twijfel te trekken. Hierdoor wordt het slachtoffer tweemaal geviseerd: één keer als de werknemer het ongeval heeft, en een tweede keer wanneer hij zware en ingewikkelde procedures moet ondergaan om zijn arbeidsongeval erkend te krijgen.

Tot slot houdt de analyse van FEDRIS geen rekening met de duizenden zelfstandigen en de gedetacheerde werknemers, die niettemin talrijk aanwezig zijn in de bouwsector. Deze laatsten zijn ook aanwezig op de werven, maar er wordt geen rekening met hen gehouden.