#STEMhelden kiezen voor de houtsectoren

Het initiatief #STEMhelden wil jongeren warm maken voor een opleiding of loopbaan in onder meer de aan het hout gerelateerde sectoren. Een reeks video's laat tal van deze zogenaamde STEM-beroepen aan het woord.

Wat is STEM?

STEM is een internationaal letterwoord dat staat voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. STEM staat voor de begrippen Science, Technology, Engineering, Mathematics

Actieplannen

Om jongeren te informeren en te stimuleren om voor STEM-opleidingen en -loopbanen te kiezen, werden op verschillende niveaus actieplannen uitgewerkt.

VRT, het STEM-platform en Technopolis zetten samen hun schouders onder het initiatief #STEMhelden. Met deze campagne willen ze verschillende STEM-profielen en -beroepen positief in de kijker zetten en kinderen stimuleren om voor een STEM opleiding te kiezen in het middelbaar onderwijs.

Concreet werden er een aantal video’s opgenomen over verschillende beroepen die men later kan uitoefenen door het volgen van een STEM-opleiding. Er is ook een video gemaakt specifiek voor de houtsector, een filmpje met een interview met het bedrijf Obumex: https://www.technopolis.be/nl/stem/obumex/