Nationale stakingsdag gepland in de chemie op 29 oktober

De militanten hebben massaal gevolg gegeven aan de oproep om op 19 oktober te verzamelen voor de deuren van het evenement van werkgeversorganisatie essencia. De vastberadenheid van de werknemersvertegenwoordigers om tot een akkoord te komen is groot. Er zijn ondertussen verschillende acties aan de gang in de bedrijven van de sector. Andere acties zijn nog gepland in de komende dagen. Omdat een positief antwoord uitblijft, wordt er ook op 29 oktober 2021 een nationale stakingsdag gepland voor de hele sector. 

De werknemers willen een positief antwoord op hun eisen inzake koopkracht, eindeloopbaan, voortgezet medisch gezondheidstoezicht, welzijn op het werk, … “Het is niet normaal dat de loonsverhogingen niet worden toegepast vanaf 2021.” Gezondheid en kwaliteit van de jobs zijn een van de grootste bekommernissen: “Blijkbaar zijn werknemers essentieel voor de werkgevers om winst te kunnen maken, zelfs tijdens een pandemie, maar als het gaat om de gezondheid van werknemers, dan lijkt dit voor hen minder essentieel. Waarom weigeren werkgevers een voortgezet gezondheidstoezicht voor werknemers uit de sector?" 

Militanten willen ook een evenwichtig en solidair akkoord: “Geen mini-akkoord, geen kruimels. Onze sector is zeer rendabel. Wij zijn werknemers uit een 'essentiële' sector en daarom verdienen we erkenning en respect." 

De oproep van de vakbonden om acties te houden in de ondernemingen wordt behouden. Als de werkgeversvertegenwoordigers in de komende dagen niet met een positief antwoord komen, dan komt er op 29 oktober 2021 een nationale stakingsactie. Deze stakingsdag zal doorgaan naast alle andere acties die momenteel en in de komende dagen in de bedrijven plaatsvinden.