Nee, je werkgever mag je geen Covid Safe Ticket vragen

Het Covid Safe Ticket (CST) is reeds van kracht in Vlaanderen en Brussel, en zal vanaf 1 november ook in Wallonië toegepast worden. Maar wat is eigenlijk het effect hiervan op het werk? Kan je werkgever je om een Covid Safe Ticket vragen? Het antwoord: NEE! Werkgevers mogen hun werknemers (in welke sector ook) niet om een Covid Safe Ticket vragen. Ze mogen daarbij ook niet vragen naar je vaccinatiestatus. 
Waarom mag er geen CST gebruikt worden binnen de arbeidsrelatie? 

Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit[1] is de vaccinatiestatus van een persoon een gezondheidsgegeven, en is het opvragen van deze gegevens al een verwerking van gezondheidsgegevens op zich, waarvoor een wettelijke basis voorhanden moet zijn. 

Een werkgever mag zijn werknemers dus niet verplichten om: 

  • de COVIDSafe-applicatie te installeren of te gebruiken voor het nagaan van hun vaccinatiestatus,
  • het CST te tonen.

Zelfs wanneer een cateringbedrijf ingeschakeld wordt, kan de werkgever geen CST invoeren voor bedrijfsrestaurants. 

Geen bonus

Je werkgevers mag geen voor- of nadelen verbinden aan het CST. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een werknemers een bonus toe te kennen voor het installeren of gebruiken van de COVIDSafe-applicatie, of om werknemers de toegang tot gebouwen te ontzeggen als zij geen gebruik maken van het CST, of om ze juist wel toegang te verlenen op vertoon van het Covid Safe Ticket.

Uitzondering

Wanneer werknemers op verzoek van hun werkgever met de status van "bezoeker" aan diverse evenementen (beurzen, tentoonstellingen, enz.) deelnemen, moeten zij zich aan de geldende regels houden.


[1] https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/thema-s/covid-19/vaccinatie