Een akkoord 2021-2022 voor PC 200

Eind oktober werd een akkoord bereikt voor de bedienden die onder paritair comité 200 vallen. De belangrijkste punten vind je hieronder: 

  • Toekenning van een stijging van 0,4% voor de reële- en minimumlonen.
  • Coronapremie tussen € 125 en € 250 voor werknemers in bedrijven die hun omzetcijfer hebben verbeterd.
  • Maximale verlenging van SWT en tijdskrediet.
  • Toepassing van het vorige akkoord betreffende de verbetering van het aantal vormingsdagen. 
  • Telewerk en recht op deconnectie: gebruik van de duur van het akkoord om de beste formule te vinden op sectoraal en ondernemingsniveau.
  • Verbetering van de fietsvergoeding.
  • Verhoging van het salarisplafond voor de terugbetaling van vervoersonkosten met privéwagen