Dienstencheques - Grote schoonmaak nodig!

De onderhandelingen over een nieuw sectoraal akkoord in de dienstenchequesector zitten nog steeds muurvast. Vandaag stond een paritair comité gepland maar de werkgevers uit de sector waren niet bereid om een oplossing te zoeken en bleven afwezig. Het grootste knelpunt is de correcte terugbetaling van de vervoersonkosten. Net zoals 2 jaar geleden is de sector van de dienstencheques de enige waar nog geen sectoraal akkoord werd bereikt; dit gebrek aan respect voor de werknemers is beschamend. De vakbonden vragen daarom een fundamentele hervorming van de sector: het is onaanvaardbaar dat huishoudhulpen als tweederangs-werknemers worden beschouwd terwijl sommige bedrijven grote winsten maken. Verdere acties volgen in de komende dagen.

Toen het stelsel van de dienstencheques ruim 15 jaar geleden werd gecreëerd was dit een grote stap vooruit voor de werknemers die voordien vooral in het zwart werden tewerkgesteld. Ze kregen contracten van onbepaalde duur en recht op sociale zekerheid. Toch worden ze tot op vandaag nog altijd niet als volwaardig beschouwd. In vergelijking met gelijkaardige jobs in de klassieke schoonmaaksector of zorgsector bijvoorbeeld, liggen de uurlonen 1 tot 2 euro lager. De verplaatsingen tussen 2 klanten worden niet als arbeidstijd betaald (wat in andere sectoren wel het geval is) en de huishoudhulpen dragen hun verplaatsingskosten voornamelijk zelf zoals blijkt uit dit modaal voorbeeld:

 

werkelijke kost

terugbetaling werkgever

 

verplaatsing naar eerste klant: 10 km

3,40

1,26

 

verplaatsing naar tweede klant: 7 km

2,38

0,91

 

verplaatsing naar huis: 12 km

4,08

1,38

 

22 werkdagen

216,92

78,10

 

kost ten laste van huishoudhulp

 

 

138,82

(Dit voorbeeld is op basis van de gemiddelde trajecten. De werkelijke kost berekend volgens de module die voorzien is op de website van de autogids op basis van een Renault Clio uit 2017: reële kostprijs per km = € 0,34)

En dan hebben we het nog niet over de parkeerkosten die ook ten laste zijn van de werknemers. Huishoudhulpen “investeren” ongeveer 10 % van hun inkomen in verplaatsingskosten. We herinneren eraan dat werknemers in andere sectoren een kilometervergoeding van € 0,37 krijgen terwijl dit in de sector van de dienstencheques slechts € 0,13 is. De werkgevers zijn niet bereid om een ernstige inspanning te doen om die kloof te overbruggen. Dat blijven wij onaanvaardbaar vinden. En dat terwijl de brandstofprijzen steeds duurder worden. De stijgende energieprijzen gaan er daarbij voor zorgen dat nog meer werknemers niet (meer) menswaardig kunnen leven.

Op die 15 jaar is de sector ook enorm veranderd. Van een sector met vooral kleine en lokale vzw’s is de sector geëvolueerd naar een commerciële sector waar een dozijn grote spelers ongeveer de helft van de markt in handen hebben. Deze commerciële bedrijven maken – dankzij de overheidssubsidiëring – grote winsten, die worden doorgesluisd naar de aandeelhouders of naar andere takken binnen hun groep (bijvoorbeeld de uitzendbedrijven). Bedrijven rekenen ook steeds meer kosten door aan de klanten onder het mom dat dit gebruikt zou worden voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor de huishoudhulpen. Wat niet het geval is.

Wij vragen een grondige hervorming van de sector: bedrijven die op het zweet van hun onderbetaalde werknemers winst maken, horen niet thuis in een sector die voor 70 % gesubsidieerd wordt met publieke middelen. We zien dat de vzw’s en de kleinere ondernemingen in de sector hun werknemers vaak de beste arbeidsvoorwaarden bieden. We vragen dat de regionale overheden zich bezinnen en vragen een terugkeer naar de oorspronkelijk doelstellingen: creatie van kwalitatieve, lokale en duurzame tewerkstelling moet prioriteit krijgen en niet de verrijking van enkelen.

De huishoudhulpen aanvaarden niet langer dat ze moeten betalen om te werken!
Huishoudhulpen verdienen meer respect, een degelijk loon en goede arbeidsomstandigheden!
Vanaf volgende week beginnen wij met de grote schoonmaak van de sector.
De locatie is nog geheim, maar we zullen deze een paar uur voor de actie bekendmaken.