Heb jij recht op een jobbonus? Check het hier

De Vlaamse overheid voorziet een jobbonus voor werknemers met een laag inkomen, die in het Vlaams Gewest gedomicilieerd zijn. Deze jobbonus helpt, maar is volgens ons niet de beste oplossing. Lees er hieronder meer over.

Wat is de jobbonus?

De jobbonus is een Vlaamse maatregel voor werknemers met een inkomen dat lager is dan € 2.500 bruto per maand. De Vlaamse overheid betaalt de jobbonus één keer per jaar uit.

Voor wie is de jobbonus?

Deze bonus is voor loontrekkenden die minder dan € 2.500 bruto per maand verdienden in 2021.

Komen in aanmerking hiervoor:
 • werknemers of ambtenaren die in Vlaanderen gedomicilieerd zijn.
  Check hier of je recht hebt op de jobbonus.
 • grensarbeiders die in Vlaanderen wonen en in het buitenland werken.
Hoeveel bedraagt de jobbonus?

Het bedrag dat je zal ontvangen, hangt van je gemiddelde maandelijkse brutoloon in 2021 af. Hoe lager je loon, hoe hoger de jobbonus zal zijn.

Je gemiddelde loon:

 • is minder dan € 1.800 bruto/maand: bij een voltijdse tewerkstelling ontvang je maximaal € 600 per persoon.
  Deeltijdsen ontvangen een bonus die in verhouding staat tot hun deeltijdse prestaties.
 • ligt tussen € 1.800 en € 2.500 bruto/maand: het bedrag ligt tussen € 0 en € 600 en neemt af naargelang je meer verdient.
 • is meer dan € 2.500 bruto/maand: je hebt geen recht op de jobbonus.

In 2022 wordt er eenmalig een verhoging van € 100 bij de jobbonus bijgeteld. Je kan dus eenmalig een jobbonus van maximaal € 700 ontvangen (i.p.v. € 600).

     De jobbonus helpt, maar is niet de beste oplossing! 
 • Het ABVV wil dat de (minimum)lonen omhoog gaan. Dan ga je er ook op vooruit als je op pensioen gaat of werkloos of ziek wordt. Daarom blijven we actie voeren voor een minimumloon van € 14/uur. 
 • Periodes van tijdelijke werkloosheid tellen niet mee in de berekening, waardoor de jobbonus niet telt als je even tijdelijk werkloos werd door corona bijvoorbeeld. Dat is niet fair!
 • De uitvoering van de jobbonus is problematisch. Een rekeningnummer digitaal registreren om je recht te openen? Dat is voor velen niet evident, en het brengt bovendien oplichters op ideeën. Let dus zeker op voor valse e-mail en/of sms'en (phishing).
Hoe wordt de jobbonus berekend?

De jobbonus wordt in verschillende stappen berekend:

 1. De kwartaalgegevens die je werkgever aan de RSZ geeft, vormen de basis voor de berekening.
 2. De jobbonus wordt voor elke kwartaal berekend: de Vlaamse overheid houdt rekening met het aantal dagen dat je gewerkt hebt tijdens dat kwartaal en het refertemaandloon[1] voor voltijdse prestaties.
 3. De bedragen va de vier kwartalen worden opgeteld om tot het bedrag voor de jobbonus voor het volledige jaar te komen.

Wil je hier meer over weten? Neem dan zeker hier een kijkje.

Hoe ontvang je de jobbonus?

De Vlaamse overheid weet dankzij de RSZ wie recht heeft op zo’n bonus. Je hoeft zelf geen aanvraag in te dienen, tenzij je grensarbeider bent! Als grensarbeider moet je zelf je aanvraag indienen hier.

Zodra de Vlaamse overheid het bedrag berekend heeft waarop je recht hebt, ontvang je een brief (hetzij op papier, hetzij via eBox). Verwacht je vanaf eind 2022 aan een brief waarin dat bedrag staat.

Om het bedrag te ontvangen moet je jouw rekeningnummer registreren in ‘Mijn Burgerprofiel’ (zie hier of zie hieronder). Meld jij je de eerste keer op ‘Mijn Burgerprofiel’? Laat je hier begeleiden.

Heb jij je rekeningnummer op voorhand al geregistreerd in ‘Mijn Burgerprofiel’, dan zal dat vermeld staat in je brief en hoef je niets te doen.

 

OPGELET VOOR PHISHING!

Er worden valse sms’jes verzonden over de jobbonus. Antwoord daar niet op en klik niet op de link. De Vlaamse overheid zal je enkel op papier of via e-box vragen je rekeningnummer te registreren, nooit via sms, Whatsapp of e-mail!

 

Meer info over de jobbonus hier.

Hulp nodig om je jobbonus aan te vragen? Als ABVV zijn we er om je te helpen. Contacteer ons hier.Hoe je rekeningnummer invullen op www.burgerprofiel.be
aa

[1] Het refertemaandloon is het omgerekende loon voor een voltijdse tewerkstelling, alsof je 100 % gewerkt hebt.