IPA 2021-2022

Prioriteiten

Het IPA is een belangrijk instrument van solidariteit. We rekenen erop dat de werkgevers de onderhandelingen een faire kans geven. Het ABVV wil een akkoord. Maar er zal een prijskaartje aan vasthangen: respect voor de werkneemsters en werknemers.

Onze prioriteiten voor de werkgevers :

 1. Een daadwerkelijke onderhandelingsruimte voor een verhoging van de brutolonen die ten minste gelijk is aan de stijging van de productiviteit. Deze vrijheid om te onderhandelen over een aanpassing van alle lonen is van cruciaal belang.
 2. Een¬†snelle, belangrijke stap in de richting van een minimumloon van ‚ā¨ 14 per uur¬†(‚ā¨ 2.300 bruto per maand).
 3. Een verbetering van de eindeloopbaanstelsels:
  1. het recht op een landingsbaan (halftijds en 4/5e) vanaf 55 jaar;
  2. een uitbreiding van het recht op SWT* (voorheen brugpensioen) bij lange loopbaan, nachtarbeid, arbeidsongeschiktheid (vanaf 60 jaar) of ook om medische redenen (vanaf 58 jaar);
  3. voor bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering moet dit recht toegankelijk zijn vanaf 58 jaar en zelfs tijdelijk vanaf 55 jaar in de nasleep van de Coronacrisis. Oudere werknemers en werkneemsters moeten andere mogelijkheden krijgen dan alleen de volledige werkloosheid.

Onze prioriteiten voor de regering

 1. Versoepeling van de wet over de loonnorm (wet van 1996) zodat er ruimte is voor loonsverhogingen, meer bepaald voor de laagste lonen en het minimumloon.
 2. Zorgen voor een aantrekkelijker juridisch kader voor onderhandelingen over formules van collectieve arbeidsduurvermindering.
0,4% = jackpot ?

0,4%, de jackpot voor jou?

Dat een loonnorm van 0,4% een belediging voor de werknemers is, dat hebben we non-stop duidelijk gemaakt.

Maar wat betekent deze "opslag" nu voor jouw loon? Om dat te weten te komen, volstaat het je bruto maandloon in het veld bovenaan in te voeren.

AIP 2021-2022 - 0,4%, le jackpot pour vous ?

Zoals je kunt zien, is 0,4% voor de werknemers maar een aalmoes :

 • → ‚ā¨13 bruto/maand voor het mediaan loon ;
 • → ‚ā¨6 bruto/maand voor het minimumloon ;
 • → ‚ā¨9 bruto/maand voor veel essenti√ęle functies.

Dat pikken we niet, de werknemers verdienen respect. Daar schiet het ABVV in actie.

Wij eisen :

 • • een evenwichtig en eerlijk IPA,
 • • het schrappen van de loonnorm en een substanti√ęle verhoging van de lonen,
 • • degelijke eindeloopbaanregelingen, o.a. via SWT en andere voorzieningen,
 • • collectieve arbeidsduurvermindering om jobs te redden,
 • • werkbaar werk.
Tools

De loonnormwet verplettert onze lonen - Nationale betoging

Tools

De loonnormwet verplettert onze lonen

Tools

Interprofessioneel akkoord: Wij geven niet op! 

Tools

Eindelijk goed nieuws voor de sociale uitkeringen

Tools

De Nieuwe Werker - Maart 2021

Tools

De Nieuwe Werker - Februari 2021

Tools

De Loonkrant

Tools

Tijd voor echte waardering (vakbondsfront)

Tools

Tijd voor echte waardering (AC)