Vorming

Voor de waardevervoerders is er een tweejaarlijkse herscholing van 40 uur. Iedere werknemer uit de statische bewaking heeft recht op een vormingskrediet van 40 uur per 5 jaar.

Opleidingen respecteren plafonds BEV (100 en 120 uren). Opleidingen zijn gericht op het versterken en opfrissen van de beroepsbekwaamheid van de werknemer in de bewaking. Daarnaast staat er ook een budget ‘individuele opleidingen’ ter beschikking. Werknemers die of een informaticaopleiding of een taalopleiding volgen kunnen hiervoor een tussenkomst krijgen. De tussenkomst komt overeen met 50% van het bedrag dat voor de opleiding betaald werd met een maximum van €  200 per opleiding. De aanvraag moet ingediend worden bij het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bewaking. Je kan je hiervoor richten tot je vakbondsafgevaardigde of afdeling. Het aanvraagformulier kan je online downloaden op http://www.fbzb.be/Formations

Vanaf 2018 bestaat er een collectief recht op gemiddeld 2 vormingsdagen per jaar. In de schoot van de commissie opleiding van het Sociaal Fonds en bij binnenlandse zaken, zullen de opleidingsmodaliteiten worden gedefinieerd.