Eindeloopbaandag

Vanaf 01.01.2018 wordt elk jaar een ‘eindeloopbaan-dag’ toegekend aan de werknemers van 55 jaar en ouder die minimaal 10 jaar anciënniteit hebben in de sector. Deze ‘eindeloopbaan-dag’ wordt betaald op basis van de 6-dagen week aan 6,17 uren, en op basis van de 5 dagen week aan 7,40 uren; op basis van het individuele, gemiddelde loon van de laatste 3 maanden (pro rata deeltijdsen). De eindeloopbaandag wordt een eerste keer toegekend de eerste dag nadat men 55 is geworden.

Als men zijn verjaardag heeft in het laatste trimester, mag men deze dag overdragen naar het volgende jaar. De anciënniteitsdagen en de eindeloopbaan-dag worden toegekend op basis van de werkelijke anciënniteit (contractueel, conventioneel of na de overname van een commercieel contract) in de onderneming. Deze anciënniteit dient ononderbroken te zijn, behalve in het geval van collectief ontslag. In dat geval wordt een periode van maximum 1 jaar geneutraliseerd.