Anciënniteitdagen

Naast de anciënniteitspremie hebben de arbeiders recht op betaalde terugkerende anciënniteitsdagen:

  • 10 jaar in de sector: 1 dag
  • 15 jaar in de sector: 2 dagen
  • 20 jaar in de sector: 3 dagen
  • 25 jaar in de sector: 4 dagen
  • 30 jaar in de sector: 5 dagen (vanaf 1/1/2023 : 6 dagen)

De hierboven genoemde recurrente anciënniteitsverlofdagen zijn niet cumuleerbaar. Sinds 1 januari 2012 wordt de anciënniteit berekend op het niveau van de sector, en niet meer op het niveau van de onderneming. Deze anciënniteit moet ononderbroken zijn, behalve in het geval van collectief ontslag (in dit geval zal een geïmmuniseerde periode van één jaar worden toegepast).

Vanaf 01/01/2023 zullen de werknemers met 30 jaar anciënniteit of meer recht hebben op een bijkomende anciënniteitsverlofdag per jaar.